INSPIRACIÓ

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler” (Albert Einstein)

“Si per alguna cosa val la pena viure és per contemplar la bellesa” (Plató – El banquet)